Medyczna szkoła policealna dla dorosłych

Wybierz kierunek kształcenia

Nasza oferta skierowana jest dla absolwentów szkół ponadpodstawowych (niezależnie od roku ukończenia), do rozpoczęcia nauki nie jest wymagana matura.

Loading blog posts...

Kursy

Kursy skierowane są do absolwentów szkół ponadpodstawowych. Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Zdobądź swój wymarzony zawód

Centrum Kształcenia Edu — szkoła dla dorosłych w Lublinie

Nauka w szkole policealnej w krótkim czasie daje możliwość zdobycia interesującego zawodu, poszukiwanego na rynku pracy. Nasza oferta obejmująca zawody medyczne skierowana jest do wszystkich absolwentów szkół ponadpodstawowych (niezależnie od roku ukończenia). Do rozpoczęcia nauki nie jest wymagana matura, a zajęcia odbywają się w korzystnych dla osób pracujących zawodowo terminach.

Medyczna szkoła policealna — kierunki

Centrum Kształcenia EDU to placówka spełniająca wszelkie wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Proponujemy kierunki związane z wykonywaniem zawodów medycznych, takie jak: technik masażysta, technik sterylizacji medycznej, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy czy opiekun medyczny. Wszystkie one wymagają od słuchaczy empatii, zaangażowania i odpowiedzialności. My zaś perfekcyjnie przygotowujemy do wykonywania zawodu. Nauka kończy się egzaminem państwowym, który w naszym przypadku miał w sesji zimowej zdawalność na poziomie 100%.

Kształcimy również przyszłą kadrę zarządzającą placówkami medycznymi, np. rejestratorki i sekretarki medyczne, które dbają o sprawne funkcjonowanie gabinetu, przychodni, rejestracji, kliniki. Uczymy także udzielania pierwszej pomocy czy dbania o poufność danych osobowych.

Zróżnicowana oferta kształcenia jest więc na tyle bogata, że każda osoba zainteresowana pracą w tym sektorze znajdzie tematykę szkolenia zgodną z predyspozycjami.

Bezpłatna szkoła policealna w Lublinie — nic nie płacisz za kształcenie

Dla wielu absolwentów szkół średnich w Lublinie koszty dalszego kształcenia bywają zaporowe. W przypadku studiów prywatnych albo zaocznych na państwowych uczelniach cena za semestr nauki nierzadko jest zbyt wysoka. Tymczasem szkoła policealna w Lublinie — Centrum Kształcenia EDU, oferuje bezpłatne kształcenie, które zakończone jest państwowym, także darmowym egzaminem. W ten sposób można kontynuować naukę niezależnie od stanu finansów, a następnie znaleźć pracę, która pozwoli się utrzymać albo opłacić wybrane studia. To także znakomite rozwiązanie dla osób, które po studiach chcą się przekwalifikować lub uzupełnić swoje wykształcenie i pracować w branży medycznej.

Wiele kierunków oferowanych bezpłatnie przez naszą placówkę umożliwia założenie własnej działalności i legalne wykonywanie zawodu przez dyplomowanego technika.

Kursy w medycznej szkole policealnej w Lublinie

Kursy skierowane są do absolwentów szkół ponadpodstawowych. Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Oferujemy przede wszystkim naukę praktyczną w tematyce ważnej dla działania placówek medycznych. Płatne kursy z zakresu obsługi recepcji, udzielania pierwszej pomocy medycznej czy ochrony danych osobowych w placówkach medycznych trwają ok. 20 godzin. Nauczyciele przekazują ogromną dawkę praktycznej wiedzy pozwalającej na poszerzenie swoich umiejętności i możliwości zatrudnienia.

Lubelska szkoła dla dorosłych z wykształceniem średnim

Absolwenci szkół średnich często stają przed poważnym wyborem: pójść na studia, zakończyć edukację, czy połączyć naukę w szkole policealnej z pracą i obowiązkami domowymi? Nasza szkoła dla dorosłych w Lublinie pozwala na kontynuowanie edukacji za darmo, w weekendy, co pozwala pogodzić edukację z pracą zawodową i życiem rodzinnym. Do Centrum Kształcenia EDU mogą zapisać się wszystkie osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie (liceum lub technikum), niezależnie od roku ukończenia szkoły (matura nie jest wymagana). Jeżeli chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje, przygotowujesz się do powrotu na rynek pracy po dłuższej przerwie albo chcesz zmienić branżę, zapraszamy do naszej szkoły policealnej.

Zdobycie dyplomu technika, uznawanego nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza w branży medycznej, otwiera wiele drzwi do sukcesów zawodowych i osobistych.

Szkoła policealna w Lublinie także dla osób po studiach

Szkołę policealną wybierają także osoby po studiach, często po 30, 40 roku życia. Dla wielu naszych słuchaczy ukończenie szkoły sprzyja dalszemu rozwojowi w wybranym kierunku. Osoby dorosłe z wykształceniem wyższym, które po latach pracy chcą się przekwalifikować i zmienić swoją obecną drogę zawodową, także mogą wiele skorzystać na nauce w szkole policealnej.

Policealna szkoła dla osób, które chcą zdobyć zawód medyczny

Zawody medyczne to bardzo szerokie pojęcie obejmujące nie tylko specjalizacje lekarskie, pielęgniarskie, ale także zajęcia dla osób, które wspierają pracę lekarzy i pielęgniarek. Opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna czy masażysta wykonują odpowiedzialną pracę, pozytywnie postrzeganą zarówno przez pacjentów, jak i specjalistów.

Lekcje przeprowadzane są przez nauczycieli — praktyków, czyli osoby, które faktycznie znają zawód od podszewki i potrafią jednocześnie przekazać wiedzę w klarowny, ciekawy sposób. Szkoła, również za darmo, dostarcza wszelkie materiały edukacyjne i pomoce naukowe, które ułatwiają przyswajanie wiedzy i pozwalają na zdanie egzaminu w pierwszym terminie.

Od uczniów oraz absolwentów medycznej szkoły policealnej wymaga się wysokiej etyki pracy, empatii, zaangażowania, szerokiej wiedzy, wielu umiejętności związanych z leczeniem lub wspieraniem w chorobie. Uczniowie szkoły policealnej przechodzą egzamin państwowy, który ocenia ich wiedzę i umiejętności praktyczne. Do egzaminu uczniowie przygotowywani są w kompleksowo wyposażonych pracowniach, odbywają również praktyki zawodowe.

Chcesz kontynuować naukę w Lublinie? Wybierz policealną szkołę medyczną

Jeśli i Ty chcesz zacząć edukację w szkole policealnej w Lublinie, skontaktuj się z naszym sekretariatem – nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona! Złóż odpowiednie dokumenty i zacznij edukację w pierwszym wolnym terminie.

Kończysz naukę w szkole średniej? A może masz wykształcenie wyższe, ale szukasz dla siebie nowej drogi zawodowej? Możesz kontynuować naukę w policealnej szkole medycznej w Lublinie i zdobyć nowy, dobrze płatny zawód. Dyplom Centrum Kształcenia EDU, wydawany w języku polskim i angielskim, jest honorowany także w krajach Unii Europejskiej. Możesz więc z powodzeniem szukać pracy nie tylko w Lublinie i okolicach, ale także poza granicami naszego kraju.