Centrum Kształcenia EDU posiada uprawnienia szkół publicznych

Kształcimy w medycznej szkole policealnej w zawodach z branży opieki zdrowotnej, stale rozbudowując swoją ofertę. Prowadzimy również specjalistyczne kursy w ramach centrum kształcenia ustawicznego.
Centrum Kształcenia EDU to bezpłatna szkoła policealna dla dorosłych, w której zdobędziesz swój wymarzony zawód. Oferujemy interesujące kierunki kształcenia, pożądane na rynku pracy. Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, skontaktuj się z nami.

Nasza oferta skierowana jest dla absolwentów szkół ponadpodstawowych (niezależnie od roku ukończenia), do rozpoczęcia nauki nie jest wymagana matura. Zapewniamy profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę, zajęcia praktyczne organizowane są w partnerstwie z pracodawcami w ramach kształcenia dualnego (w realnym środowisku pracy). Kierujemy się ideą tworzenia przestrzeni dla nowoczesnego szkolnictwa branżowego, łącząc teoretyczną naukę z praktyką nabytą u pracodawcy. Zapewniamy edukację na najwyższym poziomie. Nauka możliwa jest w systemie zaocznym (zjazdy ok. 2 weekendy w miesiącu) oraz w stacjonarnym (nauka w piątek, sobotę i niedzielę).

Kierunki kształcenia

  • Technik sterylizacji medycznej
  • Asystentka stomatologiczna
  • Terapeuta zajęciowy
  • Higienistka stomatologiczna
  • Technik masażysta
  • Opiekun medyczny

narzędzia

i pomoce dydaktyczne

bezpłatna edukacja

model for cpr and AED training. (automated external defibrillator)
Business women, team writing and glass board for startup planning, marketing project and scrum or agile sticky notes. Young creative employees with ideas and vision, goals or brainstorming on window.

kształcenie

w środowisku dualnym

wykwalifikowana kadra