Opiekun medyczny

Zawód opiekuna medycznego został oficjalnie powołany przez ministra zdrowia w 2007 roku. Opiekun medyczny jest osobą, która w szpitalach i przychodniach uzupełnia braki w kadrze pielęgniarek i pielęgniarzy, wspierając ich w części obowiązków.

Jeśli chcesz pracować w branży medycznej, wykazujesz się cierpliwością, jesteś osobą empatyczną i samodzielną, rozważ edukację w Centrum Kształcenia EDU. Szkoła przygotowująca do wykonywania zawodu opiekuna medycznego w Lublinie jest bezpłatna i po trzech semestrach oraz po zdaniu egzaminu umożliwia znalezienie pracy w wielu ośrodkach zajmujących się pacjentami.

Informacje podstawowe


Opis kwalifikacji:

MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Czas trwania nauki:

1,5 roku (3 semestry)

Czy nauka jest bezpłatna?
TAK. Jeśli chcesz kontynuować edukację po szkole średniej, możesz to robić za darmo. Nauka na kierunku “opiekun medyczny” w lubelskim Centrum Kształcenia EDU jest zupełnie bezpłatna. Nie płacisz także za materiały dydaktyczne.

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun medyczny – tryb nauki

Wielu osobom zależy na tym, by sprawnie połączyć dalszą edukację z pracą zawodową lub obowiązkami rodzinnymi. Dlatego w Lublinie możesz zapisać się do szkoły w trybie stacjonarnym, co oznacza, że zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w piątki po południu, soboty i niedziele.

Kto może zdobyć zawód opiekuna medycznego?

Zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu „opiekun medyczny” w Lublinie skierowane są do absolwentów szkół średnich, również także tych, którzy nie mają świadectwa maturalnego, niezależnie od roku ukończenia szkoły.

Po 3 semestrach intensywnych zajęć słuchacze podchodzą do egzaminu państwowego. Jego pomyślne zaliczenie pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego, a świadectwo jest sygnowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Tytuł opiekuna medycznego daje uprawnienia do pracy nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach UE, a dyplom dostępny jest w języku polskim i angielskim.

Egzamin zawodowy na opiekuna medycznego

Egzamin kończący szkolenie na opiekuna medycznego jest bezpłatny i przeprowadzany w naszej szkole policealnej w Lublinie pod okiem przedstawicieli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Egzamin złożony jest z części pisemnej i praktycznej.

Czym zajmuje się opiekun medyczny?

Opiekun medyczny to specjalista świadczący profesjonalną pomoc osobom chorym i niesamodzielnym.

 • Do zadań opiekuna należy przede wszystkim dbanie o stan fizyczny i psychiczny chorego poprzez wykonywanie czynności medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych, a także aktywizacja podopiecznego.
 • Opiekun medyczny współpracuje z rodziną chorego, a także z zespołem medycznym i terapeutycznym. Może zajmować się zarówno osobami chorującymi fizycznie, jak i psychicznie, pracować z osobami niepełnosprawnymi w różnym wieku: z dziećmi, pacjentami dojrzałymi i seniorami.
 • Absolwent jest profesjonalnie przygotowany do świadczenia usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, rozpoznaje problemy oraz potrzeby podopiecznego w zależności od stopnia zaawansowania choroby i wieku.
 • Ma szeroką wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, zasad udzielenia pierwszej pomocy, podejmuje działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki, stosuje techniki do pomiarów antropometrycznych, pomiarów tętna, ciśnienia tętniczego, oddechu, temperatury ciała, obliczania wskaźnika BMI.
 • Opiekun medyczny wykonuje również czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych, czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej oraz jest przygotowany do wykonywania wybranych czynności medycznych.

Kompetencje dobrego opiekuna medycznego

Z szybkiej ścieżki edukacji i zdobycia dyplomu opiekuna medycznego może skorzystać każdy absolwent szkoły średniej. Należy jednak pamiętać, że w tym zawodzie ważne są także osobiste predyspozycje przyszłego opiekuna.

 • Z obowiązkami najlepiej poradzą sobie osoby odporne na stres, empatyczne, skrupulatnie wypełniające obowiązki.
 • Opiekun medyczny powinien wykazywać się spokojem niezależnie od sytuacji i musi wzbudzać zaufanie pacjentów.
 • Powinien być też osobą silną fizycznie, ponieważ wielokrotnie w swojej pracy musi podnosić pacjenta, pomaga mu w poruszaniu się, pcha wózek inwalidzki.
 • Praca daje jednak sporo satysfakcji, zwłaszcza tym osobom, które chcą nieść pomoc słabszym i potrzebującym wsparcia w codziennych czynnościach.
 • W pracy opiekuna medycznego ważna jest nie tylko umiejętność porozumiewania się z pacjentem, ale także znakomita komunikacja z resztą zespołu medycznego i z bliskimi pacjenta.

Jak wygląda nauka w zawodzie Opiekun medyczny?

Decydując się na przygotowanie do zawodu opiekuna medycznego w Lublinie, wybierz szkołę policealną Centrum Kształcenia EDU. Zapewniamy pełną infrastrukturę w postaci sal dydaktycznych z wyposażeniem, które umożliwia praktyczną naukę i świetnie przygotowuje słuchaczy do wybranego przez niego zawodu.

Nad całym przebiegiem edukacji czuwają wykładowcy wyróżniający się dużym zaangażowaniem, z umiejętnościami nauczycielskimi oraz aktywni zawodowo, mający stały kontakt ze zmiennymi warunkami uprawiania zawodu opiekuna medycznego.

Perspektywy zatrudnienia dla opiekuna medycznego

Dobrze wykształceni, świetnie przygotowani merytorycznie do wykonywania zawodu opiekuna medycznego absolwenci naszej placówki, nie mają problemów ze znalezieniem pracy.

Mogą zostać zatrudnieni w:

 • szpitalach i przychodniach,
 • prywatnych placówkach ochrony zdrowia,
 • domach pomocy społecznej,
 • hospicjach,
 • organizacjach działających na rzecz osób chorych i niesamodzielnych,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych,
 • agencjach opiekuńczych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Opiekun medyczny, który założy własną działalność, może także oferować opiekę indywidualną w domach pacjentów.

Zapotrzebowanie na opiekunów medycznych wynika przede wszystkim z tego, że społeczeństwo się starzenie, a liczba pielęgniarek i pielęgniarzy jest niewystarczająca. Opiekun medyczny może w pewien sposób uzupełnić ten niedobór specjalistów, pomagając w pielęgnacji pacjentów.

 

Nie czekaj, zacznij naukę już teraz!