Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy to specjalista, którego zadaniem jest opieka terapeutyczna nad podopiecznym, czyli z osobą z niepełnosprawnością intelektualną bądź fizyczną. Ma on także kontakt z rodziną podopiecznego i odpowiada za budowanie relacji z zespołem wielodyscyplinarnym.

Jeśli wyróżniasz się empatią, zaangażowaniem, lubisz pracę z ludźmi i szukasz szkoły w Lublinie dla przyszłych terapeutów zajęciowych, skorzystaj z bezpłatnej edukacji w Centrum Kształcenia EDU.

Terapeuta zajęciowy – informacje podstawowe


Opis kwalifikacji:

MED.013 – Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Czas trwania nauki:

2 lata (4 semestry)

Czy nauka jest bezpłatna?
TAK. Nauka w szkole policealnej Centrum Kształcenia EDU w Lublinie jest darmowa. Jeśli więc chcesz zdobyć pewny i potrzebny zawód, skorzystaj z opcji nauki w szkole dla dorosłych i zdaj egzamin na terapeutę zajęciowego.

 

 

 

 

 

 

Terapeuta zajęciowy – tryb nauki

Zajęcia na kierunku Terapeuta zajęciowy w Lublinie odbywają się w systemie stacjonarnym. Prowadzone są w piątki po południu, soboty i niedziele. Obejmują zajęcia teoretyczne, praktyczne, a także praktyki zawodowe. To pozwala naszym słuchaczom na łączenie edukacji w szkole policealnej z pracą i obowiązkami domowymi.

Dla kogo stworzyliśmy kierunek Terapeuta zajęciowy?

Na kierunek edukacji “terapeuta zajęciowy” w Lublinie może zgłosić się każdy absolwent szkoły średniej, także bez zdanego egzaminu maturalnego, niezależnie od roku ukończenia szkoły.

Po 4 semestrach nauki terapeuta zajęciowy otrzymuje świadectwo sygnowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Uprawnienia do wykonywania zawodu uznawane są na terenie Unii Europejskiej, a suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim. To ułatwia szukanie pracy w Polsce oraz poza granicami naszego kraju.

Przebieg egzaminu zawodowego dla przyszłych terapeutów zajęciowych

Egzamin kończący edukację z zakresu terapeuta zajęciowy jest bezpłatny i odbywa się w szkole. Uczestniczą w nim przedstawiciele Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Egzamin składa się z części pisemnej i praktycznej.

Czym zajmuje się Terapeuta zajęciowy?

Terapeuta zajęciowy zajmuje się prowadzeniem terapii w procesie leczenia oraz rehabilitacji osób chorych i z niepełnosprawnością intelektualną w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałej niepełnosprawności. Terapeuta zajęciowy jest uprawniony do stawiania diagnozy terapeutycznej, planowania opieki i działań terapeutycznych.

Wykwalifikowany terapeuta opiekuje się swoimi podopiecznymi, a jednocześnie uczy ich wykonywania na nowo różnych, podstawowych czynności. Prowadzi tym samym pewnego rodzaju psychoterapię, która zakłada również wykorzystywanie takich metod jak arteterapia (terapia przez sztukę), ergoterapia (wykorzystująca różne rodzaje aktywności i rekreacji jako środki terapeutyczne), estetoterapia (wykorzystująca kontakt z pięknem otoczenia i przyrody), socjoterapia (wykorzystuje interakcję z ludźmi).

Celem ćwiczeń prowadzonych przez terapeutę zajęciowego jest poprawa kondycji psychicznej, a także zwiększenie sprawności manualnej oraz fizycznej pacjentów. Terapeuta zajęciowy może pracować zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi, stosując przy tym różnorodne metody.

Co potrafi absolwent terapii zajęciowej?

Absolwent kierunku Terapeuta zajęciowy:

 • Buduje trwałe relacje terapeutyczne z osobą z niepełnosprawnością oraz jego rodziną i środowiskiem.
 • Rozpoznaje i diagnozuje jego problemy zarówno w funkcjonowaniu społecznym, jak i fizycznym.
 • Planuje indywidualny i grupowy plan terapii.
 • W działaniu terapeutycznym uwzględnia możliwości pacjenta, jego potrzeby, zainteresowania i możliwości.
 • Organizuje takie zajęcia terapeutyczne, które poprawiają funkcjonowanie fizyczne, psychiczne i społeczne podopiecznego.
 • Zachęca podopiecznego do integracji społecznej.
 • Dba o dokumentację dotyczącą terapii i oceniającą postępy.

Jak wygląda nauka w zawodzie Terapeuta zajęciowy?

Lubelska szkoła policealna Centrum Kształcenia EDU, prowadząca szkolenia w zawodzie terapeuta zajęciowy, zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem, które odpowiada potrzebom uczniów oraz nauczycieli. Słuchacze mają do dyspozycji darmowe materiały dydaktyczne, otrzymują także wszelkie niezbędne pomoce naukowe. Same zajęcia prowadzone są przez kadrę, która łączy pracę dydaktyczną z aktywnością zawodową. Oznacza to, że nasi wykładowcy są na bieżąco, gdy chodzi o badania naukowe i metodykę pracy z osobami wymagającymi terapii zajęciowej.

Perspektywy zatrudnienia dla terapeuty zajęciowego

Absolwenci, którzy otrzymali dyplom zawodowy Terapeuty zajęciowego, mają ważne kompetencje i umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Mogą zostać zatrudnieni w:

 • szpitalach,
 • poradniach i ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • sanatoriach i hospicjach,
 • placówkach opiekuńczo-leczniczych,
 • świetlicach terapeutycznych,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • domach dziennego pobytu,
 • domach pomocy społecznej,
 • klubach seniora,
 • domach małego dziecka,
 • rodzinnych domach dziecka,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • w instytucjach charytatywnych.

Zapotrzebowanie na wykształconych terapeutów zajęciowych jest bardzo duże, dlatego absolwent z dyplomem szkoły policealnej i z odpowiednimi predyspozycjami nie będzie długo szukał pracy.

Cechy dobrego terapeuty zajęciowego

Kompleksowa wiedza, nabyta w trakcie intensywnego szkolenia w szkole policealnej, to oczywiście ważny aspekt pracy terapeuty zajęciowego. Jednak jest to osoba, która musi wyróżniać się umiejętnościami społecznymi. Dobry terapeuta zajęciowy jest osobą empatyczną, cierpliwą. Szanuje innych, jest życzliwy i lubi nieść pomoc. Wie, co to postępowanie etyczne, potrafi dochować tajemnicy zawodowej i świetnie odnajduje się w pracy w zespole.

Nie czekaj, zacznij naukę już teraz!