Asystentka stomatologiczna

Szkoła policealna Centrum Kształcenia EDU w Lublinie proponuje bezpłatne szkolenia stacjonarne dla absolwentów liceów, którzy chcą zdobyć praktyczny i potrzebny zawód. Asysta stomatologa to zajęcie dla osób niebojących się wyzwań i poszukujących stabilnego zatrudnienia nie tylko w naszym kraju, ale także poza jego granicami.

Sprawdź, jakie musisz spełnić wymogi, aby pracować na stanowisku asystent lub asystentka stomatologiczny/a. Przekonaj się, że jeden rok edukacji w systemie stacjonarnym pozwoli Ci na profesjonalne wykonywanie zawodu i osiąganie satysfakcji z pracy.

Asystentka stomatologiczna – informacje podstawowe


Opis kwalifikacji:

MED.01 – Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Czy nauka jest bezpłatna?
TAK. Kierunek „asystentka stomatologiczna” w Lublinie jest bezpłatny. Wystarczą dwa semestry, by zdobyć wymarzony zawód.

Asystentka stomatologiczna – tryb nauki

Zajęcia na kierunku asystentka stomatologiczna odbywają się stacjonarnie: w piątki po południu, soboty i niedziele. Podczas zajęć prowadzone są lekcje z teorii, praktyki oraz praktyki zawodowe. Dzięki spotkaniom weekendowym nie musisz rezygnować z pracy i innych zajęć, by kształcić się w szkole dla asystentów/ek stomatologicznych.

 

 

 

 

 

 

Dla kogo stworzyliśmy kierunek asystentka stomatologiczna?

Nauka na kierunku asystentka stomatologiczna to ciekawa oferta dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie (egzamin maturalny nie jet wymagany). Wystarczy 1 rok, by uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowisku Asystentki stomatologicznej.

Po ukończeniu nauki i zdaniu państwowego egzaminu absolwenci Centrum Kształcenia EDU otrzymują dokumenty świadczące o uzyskaniu przez nich tytułu zawodowego. Są to:

  • świadectwo sygnowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki,
  • uprawnienia do wykonywania zawodu uznawane na terenie Unii Europejskiej,
  • suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.

Przebieg egzaminu zawodowego kończącego naukę dla asystentek stomatologicznych

Po zakończeniu szkolenia, słuchacze podchodzą do bezpłatnego, organizowanego w szkole egzaminu, w którym uczestniczą przedstawiciele Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Egzamin składa się z części pisemnej i praktycznej.

Czym zajmuje się asystentka stomatologiczna?

Lekarz stomatolog, podczas wykonywania przeglądów i zabiegów, potrzebuje wsparcia asystenta. Asystentka stomatologiczna zajmuje się więc przygotowywaniem narzędzi niezbędnych do wykonania zabiegu, podaje leki, np. znieczulające oraz materiały protetyczne do wykonywania uzupełnień. Dba także o czystość miejsca pracy stomatologa.

Asystentka stomatologiczna jest również odpowiedzialna za kontakt z pacjentami. Umawia i odwołuje wizyty, prowadzi rejestrację medyczną, udziela informacji o wizytach. Musi nie tylko znać procedury związane z wykonywaniem zabiegów stomatologicznych, ale także odpowiada za higienę i za pozytywną komunikację z pacjentami.

Podczas zajęć na asystentkę stomatologiczną w Lublinie przyszli absolwenci Centrum Kształcenia EDU kompleksowo przygotowują się do wykonywania tego zawodu, a zdobyta wiedza i umiejętności otwierają im drzwi do pracy w wielu placówkach medycznych, np. w prywatnych gabinetach, w klinikach dentystycznych, w gabinetach szkolnych, w szpitalnych oddziałach chirurgii szczękowej, w przychodniach specjalizujących się w protetyce, ortodoncji, wykonywania uzupełnień stomatologicznych.

Co umie asystentka stomatologiczna?

Jak sama nazwa zawodu wskazuje, absolwent asystuje lekarzowi dentyście od początku do końca opieki nad pacjentem. Oznacza to, że przygotowuje stanowisko pracy, konserwuje narzędzia, zajmuje się ich dekontaminacją i przechowywaniem narzędzi, dba o kondycję sprzętu stomatologicznego. Przed rozpoczęciem pracy stomatologa asystentka przygotowuje gabinet, w tym unit do pracy, podaje leki, odpowiednio je też przechowuje. Nadzoruje ilość leków oraz materiałów stosowanych podczas zabiegów, prowadzi również dokumentację pacjenta.

Jest więc „prawą ręką” lekarza, osobą niezwykle istotną dla prawidłowego funkcjonowania całego gabinetu.

Pomoc stomatologiczna – predyspozycje do wykonywania zawodu

Zapotrzebowanie na pracowników branży medycznej, w tym na asystentów stomatologicznych, rośnie w całej Europie. Nie dość, że społeczeństwa się starzeją, a opieki medycznej wymaga coraz szersze grono pacjentów, to bardziej niż do tej pory dbamy o stan uzębienia. Nie chodzi tylko o walkę z próchnicą, ale także o zabiegi estetyczne, takie jak wybielanie, wypełnianie ubytków, leczenie wad zgryzu. Jednak przyszły asystent stomatologiczny, który chce ukończyć naukę w Lublinie, musi pamiętać, że do wykonywania tego zawodu jest niezbędna wiedza, ale także predyspozycje indywidualne.

  • Ponieważ asystentka stomatologiczna odpowiada za kontakty z klientami, musi być osobą pewną siebie, empatyczną, umiejącą prowadzić negocjacje i łagodzić konflikty.
  • Od pomocy dentysty wymaga się umiejętności koncentracji uwagi, bycia skrupulatnym, spostrzegawczym, cierpliwym i rzetelnym, nawet w stresie i pod presją czasu.
  • Dobra asystentka stomatologiczna prowadzi kalendarz lekarza stomatologa, umawia wizyty, jest w kontakcie telefonicznym z pacjentami.
  • Również niebywale ważne w tym zawodzie są dyskrecja i umiejętność zachowania tajemnicy lekarskiej.

Jak wygląda nauka w zawodzie asystentka stomatologiczna w Lublinie?

Centrum Kształcenia EDU w Lublinie zapewnia pomieszczenia dydaktyczne wyposażone tak, by podczas zajęć przygotowujących do zawodu uczniowie mogli zapoznać się z wyposażeniem gabinetu stomatologicznego. To znacznie ułatwia naukę i przyspiesza proces przygotowywania się do zawodu. Jest też ważnym czynnikiem podczas przygotowań do zdania egzaminu.

Podczas zajęć słuchacze otrzymują także wszelkie niezbędne materiały do nauki i pomoce, a nad procesem edukacji czuwają aktywni zawodowo nauczyciele, którzy dzielą się swoim doświadczeniem z pracy w branży stomatologicznej.

Nie czekaj, zacznij naukę już teraz!