Pytania i odpowiedzi:

Kto może zapisać się do szkoły?

Do szkoły policealnej może zapisać się każda osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie (ukończone liceum lub technikum) – niezależnie od roku ukończenia. Matura nie jest wymagana.

Czy nauka jest bezpłatna?

Nauka w Centrum Kształcenia EDU na wszystkich kierunkach jest bezpłatna przy zachowaniu co najmniej 50% frekwencji w każdym miesiącu.

Jakie dokumenty są wymagane przy zapisie do szkoły?

Zapisując się do szkoły należy mieć przy sobie dokument tożsamości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia w Centrum Kształcenia EDU prowadzone są w trybie zaocznym lub stacjonarnym. Na kierunkach zaocznych (technik sterylizacji medycznej) zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele (9 zjazdów w semestrze). Na kierunkach stacjonarnych (asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, technik masażysta, opiekun medyczny) zajęcia odbywają się w piątki po godz. 17, w soboty i niedziele (16 zjazdów w semestrze).

Jakiego zawodu mogę nauczyć się w Centrum Kształcenia EDU?

Oferta edukacyjna EDU obejmuje zawody z branży opieki zdrowotnej: technik sterylizacji medycznej, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, technik masażysta i opiekun medyczny. Kształcenie obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz praktyki zawodowe.

Jak długo trwa nauka w szkole policealnej?

W zależności od wybranego kierunku kształcenia, nauka trwa:

  • 1 rok (2 semestry) – technik sterylizacji medycznej, asystentka stomatologiczna;
  • 1,5 roku (3 semestry) – opiekun medyczny;
  • 2 lata (4 semestry) – higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, technik masażysta.

Kiedy można rozpocząć naukę w szkole policealnej?

Naukę można rozpocząć we wrześniu lub w lutym.

Na czym polega egzamin zawodowy?

Po ukończeniu szkoły należy podejść do egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, który składa się z części pisemnej i części praktycznej. Egzamin jest bezpłatny, organizowany przez Centrum Kształcenia EDU w Lublinie. Po zdaniu egzaminu Słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Jakie uprawnienia daje mi ukończenie szkoły?

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego uzyskuje się dokumenty poświadczające pełne uprawnienia do wykonywania danego zawodu w Polsce i całej Unii Europejskiej:

  • świadectwa ukończenia szkoły policealnej;
  • certyfikat kwalifikacji zawodowych;
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie;
  • suplementy do dyplomu w języku polskim oraz angielskim.

Kto może otrzymać legitymację szkolną?

Legitymację szkolną może otrzymać każdy Słuchacz Centrum Kształcenia EDU. Legitymacja uprawnia do zniżek osoby do 24 roku życia.

Czy szkoła wydaje zaświadczenia?

Centrum Kształcenia EDU bezpłatnie wydaje zaświadczenia potwierdzające status ucznia – do ZUS, KRUS, MOPS, a także do innych instytucji i pracodawców.