Szkolenie ochrona danych osobowych w placówkach medycznych

Kurs ochrony danych osobowych w Lublinie

Szkolenia z ochrony danych osobowych powinny zainteresować przede wszystkim prawników, specjalistów ds. ochrony danych, kadrę zarządzającą firmami i właścicieli przedsiębiorstw, bo to na nich spoczywa obowiązek ochrony danych osobowych.

W Centrum Kształcenia EDU w Lublinie proponujemy kurs ochrony danych osobowych przygotowany pod kątem osób, które chcą pracować w instytucjach medycznych, takich jak szpitale, przychodnie, gabinety. Praca na stanowisku asystentki medycznej, sekretarki medycznej czy recepcjonisty wymaga znajomości prawa dotyczącego RODO.

Daty najbliższych kursów:

20-21.05.2023r.

Kurs skierowany jest do absolwentów szkół ponadpodstawowych (niezależnie od roku ukończenia), którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych w różnego rodzaju placówkach medycznych – szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach, prywatnych gabinetach medycznych i stomatologicznych, sanatoriach itd. Zagadnienia poruszane podczas kursu pozwolą odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych przepisów – zarówno krajowych, jak i unijnych.

Sprawdź, czym są dane osobowe i dlaczego trzeba je chronić

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, którą można łatwo zidentyfikować. Są to także dane, które, chociaż zostały zaszyfrowane albo pozbawione tych elementów, dzięki którym można zidentyfikować osobę, także są objęte RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Nie są nimi natomiast te informacje, które faktycznie nie pozwalają na identyfikację, są w pełni anonimowe. RODO dotyczy danych, które zostały przetworzone ręcznie, jak i przy pomocy systemów IT.

Przykładowe dane osobowe to między innymi imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu tożsamości. Ochronie podlegają także dane o lokalizacji, adres IP. Ściśle chronione powinny być dane pacjentów przechowywane przez szpital, przychodnię, gabinet lekarski.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych to ogólnie rzecz ujmując zbiór przepisów i regulacji prawnych, które mają chronić prywatność. Prawo to obejmuje sposoby przetwarzania, tworzenia i przechowywania informacji przez dostawców usług i firmy i dotyczy każdego mieszkańca Unii Europejskiej.

Kurs z ochrony danych osobowych — czy jest obowiązkowy?

Na kurs ochrony danych osobowych powinna zapisać się każda osoba, która ma dostęp do danych osobowych lub ma być odpowiedzialna za ich przetwarzanie. Podczas kursu dowie się, jakie przepisy obowiązują i kontrolują ochronę danych osobowych, czym jest RODO, czyli unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych.

Podczas kursów omawiane są zasady przetwarzania danych osobowych z analizą ryzyka i informacjami na temat zabezpieczenia danych osobowych. Kursant może nauczyć się, jak robić audyt zgodności systemu ochrony danych osobowych z RODO w organizacji, a także poznaje prawa i obowiązki podmiotów przetwarzających dane. Uczy się o zgodach, poufności oraz zasadach dotyczących powiadamiania o naruszeniach danych.

Po kursie ochrony danych osobowych uczestnicy lepiej rozumieją, jakie obowiązki na nich spoczywają, z jakim ryzykiem wiąże się nieodpowiednie przetwarzanie danych osobowych oraz jak rozwiązywać problemy związane z ich ochroną. Tym samym kurs umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy w organizacji i porządkuje wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych.

Kurs ochrony danych osobowych w placówkach medycznych

Zgodnie z RODO każda placówka medyczna musi przestrzegać przepisów o ochronie danych, ale także udowodnić, że ich przestrzega i że dane pacjentów są w pełni bezpieczne. Przychodnia, szpital, gabinet lekarski czy laboratorium medyczne musi prowadzić skrupulatną dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych. W niej zawierają się wszelkie procedury, wytyczne i instrukcje.

Warto pamiętać, że bezpieczeństwo informacji pacjentów w placówkach medycznych jest szczególnie ważne ze względu na wagę tych informacji, nierzadko niezwykle osobistych. Po 25 maja 2018 r., gdy weszło w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych, wielu administratorów sobie z nim nie poradziło, a dla wielu zagadnienie to wciąż jest nie do końca znane. Stąd ciągle jest duże zainteresowanie kursami poświęconymi ochronie danych osobowych w placówkach medycznych, nie tylko w Lublinie, ale w całej Polsce. Dlatego kurs ochrony danych osobowych medycznych w Lublinie, w Centrum Kształcenia EDU, odbywa się cyklicznie.

Kurs skierowany jest do absolwentów szkół ponadpodstawowych (niezależnie od roku ukończenia), którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych w różnego rodzaju placówkach medycznych – szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach, prywatnych gabinetach medycznych i stomatologicznych, sanatoriach itd. Zagadnienia poruszane podczas kursu pozwolą odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych przepisów – zarówno krajowych, jak i unijnych.

Cena kursu ochrony danych osobowych w Lublinie to 400 zł.

Kurs trwa 20 godzin, a osoba, która go ukończyła, otrzymuje zaświadczenie (druk MEiN) oraz certyfikat w języku polskim i angielskim.

Program kursu Ochrona danych osobowych w placówkach medycznych

 • Zagadnienia wprowadzające (podstawa prawna, pojęcie danych osobowych, osobowy charakter informacji, pojęcie danych medycznych).
 • Podstawowe standardy ochrony danych medycznych w prawie europejskim (źródła UE, traktaty, Karta Praw Podstawowych, Dyrektywy, Rozporządzenia, Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach danych).
 • Ochrona danych medycznych względem podstawowych praw człowieka (zasady przetwarzania danych medycznych, prawa i obowiązki podmiotów przetwarzających dane medyczne; ochrona danych medycznych używanych do badań naukowych).
 • Przetwarzanie i ochrona danych medycznych według RODO (zakres zastosowania RODO, obowiązki związane z RODO, podmiot danych osobowych, usługa e-health, terytorialny zakres obowiązywania RODO, wyłączenia).
 • Zasady przetwarzania danych medycznych w RODO.
 • Obowiązki podmiotów przetwarzających dane medyczne (obowiązek informacyjny).
 • Obrót danymi medycznymi pomiędzy państwami członkowskimi UE.
 • Instytucjonalne zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych.
 • Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych medycznych według przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Ochrona danych medycznych na podstawie przepisów polskiego prawa karnego.
 • Naruszenie danych osobowych oraz obowiązki notyfikacyjne administratora danych osobowych.
 • Tajemnica zawodowa osób zatrudnionych w służbie zdrowia.
 • Dokumentowanie procesów przetwarzania danych osobowych.
 • Ocena skutków dla ochrony danych w podmiocie medycznym.
 • Analiza i ocena ryzyka w placówce medycznej.
 • Sporządzanie skargi do Prezesa UODO, skargi do sądu administracyjnego na decyzję UODO.