Szkolenie rejestratorka medyczna

Rejestratorka medyczna — szkolenie w Lublinie

Daty najbliższych kursów:

• 08.06.2024r.
• 15.06.2024r.
• 16.06.2024r.

Prawie każdy pacjent, który wchodzi do przychodni zdrowia, prywatnego gabinetu czy do szpitala, spotyka się w pierwszej kolejności z sekretarką lub inaczej mówiąc, rejestratorką medyczną, bo te nazwy używane są zamiennie.

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie gabinetu lekarskiego bez osoby organizującej kolejne spotkania, odwołującej i umawiającej wizyty, pobierającej opłaty i przygotowującej dokumentację. Jeśli szukasz zawodu związanego z opieką zdrowotną, należysz do osób szczególnie zdyscyplinowanych i lubić pracę z ludźmi, rozważ wzięcie udziału w szkoleniu sekretarka/rejestratorka medyczna w Centrum Kształcenia EDU w Lublinie.

Czym zajmuje się rejestratorka medyczna?

 • Rejestratorka medyczna odpowiedzialna jest za pierwszy kontakt z pacjentami, zarówno telefoniczny, jak i osobisty.

 • Prowadzi rejestrację, organizuje wizyty, zbiera wszelkie niezbędne dane pacjenta, aby przyspieszyć pracę lekarza i personelu pielęgniarskiego.

 • Sekretarka medyczna może poprosić pacjenta o wyniki dotychczasowych badań, pobiera także opłaty, przekazuje informacje na temat przygotowania się do wizyty.

Rejestratorka medyczna nie jest personelem medycznym. To określenie obejmuje osoby z wykształceniem medycznym i uprawnieniami do diagnozowania i leczenia: lekarzy, pielęgniarki lub ratowników medycznych. Sekretarka medyczna nie musi mieć wykształcenia medycznego, ale przede wszystkim doświadczenie w administracji czy zarządzaniu. Wiedza ta pomaga w organizowaniu działania placówki medycznej i obsłudze pacjentów.

Sekretarka medyczna — informacje podstawowe

Kurs umiejętności zawodowych – sekretarka/rejestratorka medyczna kosztuje 550 zł i obejmuje 30 godzin, w tym 15 godzin zajęć praktycznych przygotowujących kompleksowo do pracy w sekretariatach, przychodniach czy szpitalach.

Po ukończonym kursie “Sekretarka/rejestratorka medyczna” w Lublinie każdy kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu (druk MEiN) oraz certyfikat w języku polskim i angielskim.

Kto może wziąć udział w kursie sekretarka/rejestratorka medyczna?

W lubelskim szkoleniu na sekretarkę/rejestratorkę medyczną mogą wziąć udział wszystkie osoby z wykształceniem średnim, niezależnie od tego, w którym roku ukończyły szkołę ponadpodstawową. Jest on skierowany do osób, które chcą pracować w ośrodkach zdrowia, szpitalach, prywatnych gabinetach lekarskich, w sanatoriach i innych placówkach, w których niezbędna jest osoba organizująca pracę lekarza i umawiająca pacjentów na wizyty.

Obowiązki sekretarki medycznej

Osoba, która ukończyła kurs sekretarki medycznej w Centrum Kształcenia EDU w Lublinie, przyswoiła wszechstronną wiedzę z zakresu zarządzania rejestracją. Wśród poruszanych na szkoleniu dla rejestratorek medycznych zagadnień są:

Zasady pracy w służbie zdrowia:

 • struktura, źródła finansowania,
 • podstawy prawne,
 • organy kontroli i nadzoru,
 • współpraca z NFZ, zakres świadczeń refundowanych.

Zarządzanie recepcją, organizacja i kształtowanie wizerunku sekretariatu medycznego:

 • rola rejestracji w funkcjonowaniu placówki medycznej,
 • wyposażenie sekretariatu medycznego,
 • ochrona danych osobowych, RODO,
 • obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej.

Rola poprawnej sprawozdawczości w finansowaniu świadczeń zdrowotnych:

 • rozliczenia w ramach NFZ,
 • raporty miesięczne, kontrole, nadzór,
 • system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców.

Prowadzenie dokumentacji medycznej:

 • rodzaje dokumentacji medycznej,
 • dokumentacja papierowa, elektroniczna,
 • zasady udostępniania dokumentacji i archiwizacji,
 • wypisywanie zaświadczeń,
 • sporządzanie wypisów dla pacjentów,
 • sporządzanie odpisów dokumentacji lekarskiej.

Profesjonalna obsługa pacjenta:

 • kultura i etyka zawodu, tajemnica zawodowa,
 • komunikacja z pacjentem: kontakt bezpośredni i telefoniczny,
 • komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność,
 • współpraca z trudnym klientem.

Sekretarka rejestratorka medyczna — predyspozycje do wykonywania zawodu

Sekretarka/rejestratorka medyczna, aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie przychodni czy gabinetu, musi nie tylko mieć dyplom ukończenia odpowiedniego kursu, ale także predyspozycje do wykonywania takiego zawodu.

 • Przede wszystkim sprawna sekretarka medyczna jasno komunikuje się z pacjentami oraz personelem medycznym, przy czym znajomość języka obcego, np. na angielskiego, uwzględniającego słownictwo medyczne, jest sporym atutem, zwłaszcza w większych instytucjach w ośrodkach miejskich.
 • Medyczna rejestratorka musi empatycznie podchodzić do pacjentów, zwłaszcza tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.
 • Nie bez znaczenia jest także umiejętność zarządzania, zarówno czasem, jak i pracą lekarzy, przepływem dokumentacji, skrupulatność i umiejętność pracy pod presją, w stresie.
 • W pracy sekretarki medycznej zdarzają się trudne kontakty z pacjentem, jeśli ten jest poruszony, zmęczony i źle się czuje. Często osoba w recepcji rozładowuje emocje i wyjaśnia wszelkie nieporozumienia.
 • Sekretarka medyczna ma wgląd w wyniki badań i historie chorób pacjentów, dlatego musi być osobą godną zaufania i dyskretną.
 • Od rejestratorki medycznej nie wymaga się wykształcenia medycznego, ale znajomość i rozumienie podstawowych terminów medycznych oraz procedur znacznie ułatwia porozumiewanie się z lekarzami i pacjentami.
 • Gdy chodzi o obsługę biura, niezbędna jest znajomość obsługi komputera z biurowym oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację pacjentów i prowadzenie dokumentacji.

Rejestratorka medyczna — kurs w Lublinie

Jeśli szukasz nowego zawodu, chcesz sprawdzić się w pracy z ludźmi i w środowisku medycznym, skorzystaj ze szkolenia dla przyszłych rejestratorek medycznych w Lublinie.

Kursy i szkolenia w Centrum Kształcenia EDU przygotowywane są pod kątem potrzeb rynku pracy. Uwzględniają zmienność potrzeb pracodawców oraz rozwój technologii wpływających na wykonywanie różnych zawodów. Nasza placówka jest przygotowana na prowadzenie zajęć teoretycznych oraz praktycznych w komfortowych warunkach, a zajęcia na kursie sekretarek medycznych prowadzone są przez doświadczoną kadrę, która pracuje w danym zawodzie.