Technik sterylizacji medycznej

Chcesz zyskać niezwykle potrzebny zawód i mieć kontakt ze światem medycyny? W Lublinie możesz ukończyć szkołę policealną ze specjalizacją Technik sterylizacji medycznej. Po szkoleniu z zakresu sterylizacji medycznej oraz zdobyciu tytułu technika sterylizacji znajdziesz pracę nie tylko w szpitalach, przychodniach zdrowia, ale także w gabinetach tatuażu, piercingu albo w salonach kosmetycznych.

Sprawdź, czy jest to zawód dla Ciebie i dlaczego jest tak ważny w branży medycznej. Przekonaj się, że w Lublinie kierunek “technik sterylizacji medycznej” możesz ukończyć w cenionej szkole policealnej za darmo.

Technik sterylizacji medycznej – informacje podstawowe


Opis kwalifikacji:

MED.012 – Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Czy nauka jest bezpłatna?
TAK. Nauka jest całkowicie bezpłatna. Tym bardziej, jeśli chcesz zdobyć dodatkowe umiejętności, poszerzyć swoje szanse na rynku pracy, warto skorzystać z możliwości, jakie daje szkoła policealna.

 

 

Technik sterylizacji medycznej – tryb nauki

Nauka na kierunku “sterylizacja medyczna” w Centrum Kształcenia EDU w Lublinie prowadzony jest w trybie zaocznym. Spotkania odbywają się tylko w weekendy i obejmują zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz praktyki zawodowe. Tym samym możesz sprawnie połączyć edukację z pracą zawodową lub obowiązkami domowymi.

Dla kogo stworzyliśmy szkolenie z zakresu sterylizacji medycznej?

Technikiem sterylizacji medycznej w Lublinie może zostać absolwent szkoły średniej. Egzamin maturalny nie jest wymagany.

Po ukończeniu sterylizacji medycznej absolwent naszej szkoły policealnej w Lublinie otrzymuje dokumenty poświadczające uzyskanie tytułu zawodowego:

 • świadectwo sygnowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • uprawnienia do wykonywania zawodu uznawane na terenie Unii Europejskiej
 • suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim

Przebieg egzaminu zawodowego dla przyszłych techników sterylizacji medycznej

Egzamin kończący naukę na kierunku Technik sterylizacji medycznej jest bezpłatna, organizowana w szkole Centrum Kształcenia EDU w Lublinie z udziałem przedstawicieli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Egzamin składa się z części pisemnej i praktycznej.

Czego uczą się słuchacze szkoły policealnej na kierunku technik sterylizacji medycznej?

Technik sterylizacji medycznej to osoba specjalizująca się w utrzymywaniu w czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Słuchacze tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu dekontaminacji wyrobów medycznych.

 • Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, które ma doprowadzić do uzyskania wyrobu sterylnego, w pełni bezpiecznego dla pacjenta. Słuchacze uczą się mycia i dezynfekcji manualnej narzędzi, przygotowywania roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych.
 • Uczniowie poznają zasady mycia i dezynfekcji maszynowej, obsługi myjni-dezynfektorów oraz kontroli tych procesów.
 • Uczniowie uczą się o budowie instrumentarium medycznego oraz tego, jak demontować i montować instrumenty medyczne.
 • Kontrolują sprzęt pod względem jakościowym i ilościowym, pakietują narzędzia, bieliznę operacyjną oraz sterylizują przygotowane pakiety różnymi metodami.
 • Wdrażają się do obsługi sterylizatorów i kontroli procesu sterylizacji oraz prowadzenia dokumentacji wszystkich wykonywanych czynności.

Zawód Technika sterylizacji medycznej wymaga szczególnej precyzji. Jest pomocny lekarzom i zapewnia bezpieczeństwo pacjentom na terenie danej placówki.

Gdzie pracuje Technik sterylizacji medycznej?

Absolwent kierunku Technik sterylizacji medycznej może pracować w:

 • centralnych sterylizatorniach (szpitale i kliniki),
 • gabinetach zabiegowych (zakładach opieki zdrowotnej),
 • pracowniach endoskopowych,
 • pracowniach mikrobiologicznych,
 • zakładach produkcji sterylnych wyrobów medycznych,
 • gabinetach stomatologicznych i chirurgii stomatologicznej,
 • gabinetach kosmetycznych,
 • salonach tatuażu,
 • laboratoriach,

ponieważ jest kompleksowo przygotowany do dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych.

W swojej codziennej pracy kwalifikuje sprzęt i wyroby medyczne do mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Sam też myje, dezynfekuje i sterylizuje wszelkie wielorazowe narzędzia używane w zabiegach medycznych, kosmetycznych czy badaniach, używając skutecznych i bezpiecznych metod, środków i urządzeń, o których zdobył wiedzę w czasie edukacji. Sam też przeprowadza kontrolę procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz prowadzi dokumentację z przebiegu zabiegów sterylizacyjnych.

Znaczenie dobrego przygotowania do zawodu technika sterylizacji medycznej

Nasi absolwenci są świetnie przygotowani do wykonywania zawodu. Świadczy o tym wysoka – 100% zdawalność egzaminów końcowych przeprowadzanych w Centrum Kształcenia EDU w Lublinie. A jest to o tyle ważne, że praca technika sterylizacji medycznej ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów. Poprawne sterylizowanie narzędzi, urządzeń, sprzętu medycznego to element zapobiegania infekcjom w szpitalach czy zakażeń u pacjentów poddawanych zabiegom medycznym albo kosmetycznym. To technik sterylizacji medycznej dba o to, by każde narzędzie, które styka się z ciałem pacjenta/klienta, było nieskazitelne.

Warto zdawać sobie sprawę, że źle wysterylizowane narzędzia prowadzą także do zakażeń personelu medycznego. Tylko skrupulatne przestrzeganie procedur powstrzymuje lub chociaż ogranicza szerzenie się chorób zakaźnych nie tylko w szpitalach i przychodniach, ale także salonach kosmetycznych, fryzjerskich, w salonach tatuażu. Tam ryzyko infekcji jest spore. Dlatego też powstały surowe regulacje prawne dotyczące sterylizacji medycznego sprzętu. Za ich przestrzeganie odpowiedzialni są technicy sterylizacji medycznej.

Inne umiejętności absolwenta policealnej szkoły sterylizacji medycznej w Lublinie

Absolwenci, którzy otrzymali dyplom zawodowy Technika sterylizacji medycznej w szkole policealnej, mają także wiedzę związaną z aktywnym poszukiwaniem pracy. Tym samym dobrze radzą sobie na rynku pracy i szybko nawiązują współpracę z różnymi ośrodkami medycznymi.

Nie czekaj, zacznij naukę już teraz!